← 500Seasons: 2019/2020Distance: 3000Rink: Morioka
500 →
1195818774.06,00Masaaki KOBAYASHI 80-09-13JPN2Morioka00-01-14
2223321484.07,53Kazuya OIKAWA 87JPN1Morioka04-01-13
3-4.19,53Akihiko OOISHI 85JPN11Morioka04-01-13
4-4.19,70Ken INOMATA 86JPN20Morioka04-01-13
5-4.19,91Toshikazu HIRANO 86JPN13Morioka04-01-13
6-4.20,05Daichi SATO 87JPN1Morioka05-11-20
7-4.20,20Yukihiro MUNAKATA 90JPN4Morioka06-12-24
8-4.20,27Shingo FUJITA 80JPN26Morioka00-01-14
9-4.22,85Masaji WADA 81JPN29Morioka00-01-14
10-4.23,11Hiroshi TAKUSARI 88JPN1Morioka06-11-19
11-4.23,87Shouzo SUZUKI 82JPN30Morioka00-01-14
12-4.24,39Sadayoshi OCHIAI 66JPN14Morioka83-02-03
13-4.25,21Toshikazu SUGIYAMA 78JPN15Morioka95-02-04
14-4.26,13Tomoaki EKARINAI 88JPN2Morioka06-11-19
15-4.26,40Hidenori KITAYAMA 81JPN7Morioka99-11-23
16-4.26,94Yoshimitsu KASAHARA 86JPN26Morioka04-01-13
17-4.27,13Ryuuhei AKUTSU 87-10-11JPN28Morioka04-01-13
18-4.27,63Fuuma NATSUME 02JPN1Morioka17-12-03
19-4.28,70Toshiyuki SASAKI 69JPN6Morioka87-02-13
20-4.29,01Shigeru MORI 69JPN7Morioka87-02-13
21-4.29,92Shunichi UMEMURA ?JPNMorioka87-12-13
22-4.30,31Tsubasa HORIUCHI 81JPN32Morioka00-01-14
23-4.30,88Kazuo KIMURA 61JPN19Morioka81-01-16
24-4.31,64Toshiyuki KUROIWA 69-02-27JPN8Morioka87-02-13
25-4.31,88Kei85 TAGUCHI 85JPN2Morioka10-02-20
26-4.34,15Masashi YOKOTA 70JPN11Morioka87-02-13
27-4.34,94Kouki TAGUCHI 93JPN4Morioka10-02-20
28-4.36,79Masaki UCHIYAMA 68JPN14Morioka87-02-13
29-4.36,84Tomoki YAMAGUCHI 99JPN3Morioka13-12-22
30-4.37,86Shinsuke ITO 62JPN7Morioka82-02-09
31-4.38,27Shunichi ONODERA 96JPN1Morioka16-02-12
32-4.41,24Hayato UCHIZAWA 01JPN1Morioka18-01-14
33-4.41,44Emu NATSUME 05-02-28JPN2Morioka20-02-22
34-4.41,92Satoru KOBAYASHI 84JPN14Morioka02-12-26
35-4.51,84Hiroto SATO 99JPN5Morioka15-02-14
36-4.52,45Naoki KANEKO 03JPN1Morioka18-12-24
37-4.58,08Takuya KAWAMURA 98JPN9Morioka12-02-18
38-4.59,77Tatsuki SOEDA 96JPN9Morioka13-02-16
39-5.00,93Yuuya SHIBANISHI 98JPN4Morioka16-02-12
40-5.15,88Koutaro YOSHIDA 98JPN12Morioka13-02-16
41-5.28,56Katsuki TAKAHASHI 89JPN15Morioka03-02-21