← 500Seasons: 2017/2018Distance: 3000Rink: Sverdlovsk
500 →
1190217964.39,19Vera MAZEINA-MALYGINA 56-10-27URS1Sverdlovsk81-04-07
2-4.51,81Julija VLASOVA-VOROKH 67-05-01URS1Sverdlovsk84-10-28
3-4.57,17Jelena ILJINA 67-05-05URS9Sverdlovsk85-03-27
4-4.57,74Nadezjda PORFIRJEVA 66-01-26URS1Sverdlovsk85-04-07
5-5.04,64Natalja KOSJELEVA 65-10-16URS3Sverdlovsk89-02-17
6-5.07,12Ljudmila SJEVTSJUK 73-01-11URS8Sverdlovsk91-02-12
7-5.08,23Tatjana TITOVA 55-12-25URS26Sverdlovsk78-03-17
8-5.09,13Irina SIMONOVA 63-12-14URS14Sverdlovsk81-04-04
9-5.11,4Vera DOMRATSJEVA 67-12-19URS2Sverdlovsk86-03-21
10-5.23,38Marina BELYKH 70-03-18URS21Sverdlovsk90-10-27
11-5.23,42Tatjana FILATOVA 71-08-11URS44Sverdlovsk88-03-08